'Ieder mens is uniek, heeft een eigen identiteit én uitstraling, daarom is jouw stijl maatwerk!'

 

// Kennismaking & Inventariseren

In een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek besteden we aandacht aan jouw vraagstuk van je woon- werkplek. Wat zijn je woonwensen en waar loop je tegenaan?Deze kennismaking en de info die daaruit komt vormt de basis voor het uiteindelijke interieuradvies. 

 

Is de klik er van beide kanten? Dan zal er een offerte op maat worden gemaakt.  

 

Bij akkoord op de offerte gaat Origineel Styling aan de slag met het vraagstuk dat eruit is gekomen tijdens de kennismaking.

 

// Concept | stap 1

Tijdens de eerste brainstorm zullen er sfeerimpressie's en een grove schets van indeling (vloerplan) besproken worden. Het doel van deze brainstorm is dat we het groot aantal sfeerimpressies gaan verminderen, zodat er een moodboard met sfeerimpressies gemaakt kan worden die als basis dient voor de eventuele vervolgstappen. 

Het doel van deze stap is om de de juiste sfeer en indeling te bepalen samen.

 

// Ontwerp | stap 2

Het concept is af, dus kan er verder gewerkt worden naar een definitief ontwerp. In dit definitieve ontwerp krijg je concrete voorstellen voor de afwerking en inrichting van de ruimte(s). Specifieke plannen voor licht, kleur, meubels, accessoires en eventueel uitwerking van maatwerk. Met deze oplevering kan je gericht aan de slag en zal het een kwestie zijn van realiseren.

 

// Realisatie | stap 3

Het ontwerp is definitief gemaakt, er kan gerealiseerd gaan worden. Vind je het fijner om dit samen te gaan doen of heb je gewoonweg de tijd er niet voor? Origineel Styling kan je ook helpen in de realisatie van het interieuradvies. 

 

Hieronder puntsgewijs de  opleveringsaspecten van de verschillende stappen. 

 

C O N C E P T

// STAP 1


 • B r a i n s t o r m 
 • S f e e r i m p r e s s i  e ( s )  

            kleurplan |  lichtplan |  materiaalplan |   

            meubelplan | accessoireplan

 • 2 D   v l o e r p l a n

           schetsplan

 

O N T W E R P

// STAP 2


 • 2 D   v l o e r p l a n

            definitief vloerplan schaal 1:50

 • L i c h t p l a n 

            lichtzones | armaturen | winkel

 • K l e u r e n p l a n

            kleurzones | kleurcode | merk

 • M a t e r i a l e n p l a n

            materiaalbenamingen | look & feel

 • M e u b e l p l a n

            meubels | merken | winkel

 • A c c e s s o i r e p l a n

            accessoires | merken | winkel

 • 3 D - v i s u a l i s a t i e
 • M a a t w e r k  m e u b e l 

            2D | 3D uitwerking van meubel op maat

R E A L I S A T I E

// STAP 3


 • P e r s o o n l i j k   s h o p p e n 
 • P r o j e c t m a n a g e m e n t
 • I n t e r i e u r b o e k

 +31(0)6 10 42 62 84

neeltje@origineelstyling.nl

www.origineelstyling.nl

 


© COPYRIGHT 2017 ORIGINEEL STYLING